Tag Archive: бихевиорист

Чудните военни машини: Ракети с гълъби и бомби с прилепи

Човекът зад Project Pigeon (Проект Гълъб) беше известният американски бихевиорист…