Tag Archive: #Алексей Пажитнов

Дългият път на Тетриса и най-големият удар на Nintendo в САЩ

Коя е първата компютърна игра, която сте играли някога? Днес…