Tag Archive: afanistan

Най-великият лидер в историята на света – Ранджит Сингх

На 27 юни 2019 г. във Форт Лахор в Пакистан…