Tag Archive: Абу Али ал-Хасан Ибн ал-Хайтам

Кой е първият учен в историята

Когато се замислите кой би могъл да бъде първият учен…