shareit

Стоян Мавродиев и амбициите на ББР

| от |

Българската банка за развитие под управлението на Стоян Мавродиев се развива с бързи темпове и това се вижда по успешните ѝ сделки. Доказателство за това са и новосъздадените дружества – Фонд за капиталови инвестиции, „ББР Факторинг“ и „ББР Лизинг“. Тези три нови дружества са насочени в три различни посоки, подпомагащи34 както малките и средни предприятия, така и вече утвърдените такива, нуждаещи се от модернизиране и внедряване на иновации.

От 1999 г. до ден днешен Българската банка за развитие финансира българския бизнес, като привлича средства от международни банки. От 2017 г. за изпълнителен директор на банката е назначен Стоян Мавродиев. След неговото застъпване на пост, Българската банка на развитие показва значителен растеж, като привлича сериозно суми от нови инвестиционни партньори на страната.

Какви са постиженията на Българската банка за развитие от създаването ѝ?

Оперираща вече цели 20 години на българския пазар, ББР е призната за една от най-успешните и стабилни български банки с един от най-високите за системата рейтинги. Активите ѝ са над 3 млрд. лв., като за разлика от повечето подобни банки по света ББР обичайно не ангажира държавния бюджет с гаранции за дейността си.

За да стигне обаче до тези международни признания, ББР извървява дълъг път. Може да се похвали с повече от 15 международни партньори, с които е имала финансови отношения, сред които са Европейският инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие, Сумитомо Митсуи банкова корпорация – Европа, Ситибанк Европа, Кредитанщалт фюр Видерауфбау, Черноморска банка за търговия и развитие и редица други. Всички банки и фондове отпускат кредитиране, което се използва за стимулиране на публично-частния сектор в страната. Крайната цел е да се даде равен старт и достъп до пазара дори и на малки и микро фирми. Освен това е нужно да се запълнят пазарните липси, така че българската икономика да стане конкурентна като износ, производство и БВП на европейските икономики. Това би могло да се случи с едновременно насърчаване на малките и средните фирми и с подпомагане на вече утвърдените предприятия.

Специфичното за Българската банка за развитие е, че тя предлага финансиране на МСП (малки и средни предприятия) и през други частни банки. Днес тя е партньор с 19 български частни банки и е помогнала с парични средства на над 10 000 фирми и предприятия. Една част от тях са били стартиращи, а други вече стабилни компании, които са се нуждаели от излизане на нови пазари, предлагане на нови продукти, въвеждане на иновации или осъвременяване на оборудването.

Българската банка за развитие, за разлика от частните банки, не се фокусира само върху кредитирането на фирми от един размер. Тя предлага заеми за усвояване както на големи компании, така и на микро и на малки такива. Резултатът в цифри представлява над 3 млрд. лв. отпуснати заеми. Освен обаче да отпуска кредити, ББР и гарантира пред частните банки за такива. Общата сума на гарантирани кредити е над 2 млрд. лв. за повече от 1000 фирми, които са нямали нужната история, за да получат заем без гарант. Това се случва при млади предприемачи, които имат добър бизнес план, но малко опит. Съответно, частните банки ги определят, като прекалено рискови, за да вложат в тяхното развитие средства, без някой да им гарантира възвръщаемост. В тази ситуация ББР става гарант на младото предприятие.

Секторите, в които Българската банка за развитие е помогнала досега, не са никак малко. Основната линия на кредитиране е към браншове, които се нуждаят от помощ, като земеделието и градската инфраструктура. Има и много компании, които са използвали финансирането за енергийна ефективност или за развиване на износна дейност. ББР има специално звено за подпомагане на фирми с експортна дейност, защото един от приоритетите на българската икономика е добрата външна търговия.
Освен всичко това, Българската банка за развитие първо задейства „Плана Юнкер“. Инвестиционният план в България е оползотворяван под формата на консултантска дейност, гаранции и заеми.

Какви са постиженията на ББР през управлението на Стоян Мавродиев?

Последните 3 години ББР освен че създаде 3 нови дружества, успя да привлече и огромни финансови партньори. През 2018 г. Българската банка за развитие и по-специално Стоян Мавродиев, като неин изпълнителен директор, подписва споразумение с Китайската банка за развитие, което е за финансиране в размер на 1,5 милиарда евро. Тази сума ще бъде разпределена на три транша, като първият е вече факт от края на 2018 г. – 300 млн. лв. Парите се използват за синдикирани заеми, проекти и фондове. Китайската банка за развитие ще финансира ББР до 2023 г., като това е едно от най-големите споразумения, които българска банка е договаряла за кредитиране.

Новоучредените дружества

Фонд за капиталови инвестиции

Това дружество е създадено през 2018 г., като основната му цел е да влага средства директно в капитала на малки и средни предприятия. По-голям капитал означава, че тези фирми ще имат допълнителни средства за развойна дейност, разширяване на складовите бази, запасите си или на производството като цяло. Това влияе добре на конкурентната среда в страната, както и на нивата на усвоените финанси от европейските фондове. Фондът за капиталови инвестиции е насочен към малки и развиващи се предприятия. Под прожекторите попадат и предприемачите с иновативни идеи и малко опит.

„ББР Лизинг“

Това дружество е ясно фокусирано към финансирането на иновации и подобрения при вече съществуващи компании. От него могат да се възползват компании, които имат нужда да подобрят или разширят производствените си мощности. Предприемачеството е застъпено под формата на иновации и нови технологични решения, които да подобрят производителността.

„ББР Факторинг“

Новото дружество е с два основни фокуса. По-горе споменахме, че Българската банка за развитие има специално отношение към фирмите, които се занимават с износ. „ББР Факторинг“ е с първи основен фокус точно върху експортната дейност и подобряването на външнотърговските отношения на страната. Дава възможност на компаниите да излязат на нови пазари и там да продават стоките и услугите си. Вторият основен фокус е да се ускори процесът на обращение на оборотните средства при малките и средни по размер фирми и предприятия. Това е един от основните проблеми в редица сектори в България и фирмите търпят загуби заради забавяния. „ББР Факторинг“ осигурява средства, които да забързат процеса и загубите да бъдат минимизирани до минимум. Това обаче е посока, в която тепърва има много да се работи.

 
 
Коментарите са изключени за Стоян Мавродиев и амбициите на ББР

Повече информация Виж всички